De protective collar | optiestrategieën

De protective collar, ofwel beschermende halsband, is een optiestrategie die u beschermt tegen koersvallen, maar u ook laat profiteren als de onderliggende waarde stijgt. En soms kan deze strategie tegen weinig of geen kosten worden uitgevoerd.

De strategie behelst het gelijktijdig kopen van een out of the money put optie, en het schrijven van een out of the money call optie. Niet persé noodzakelijk maar wel gebruikelijk is dat deze opties in dezelfde serie zitten, dat wil zeggen, dezelfde expiratiedatum hebben.

protective collar optiestrategieën

De out of the money putoptie is een verzekering tegen koersverlies en zet uw winst vast op een bepaald miniumum. Een voorbeeld ter verduidelijking:

  • U heeft 1000 aandelen ABC, gekocht op $20, een investering van $20.000

  • De koers van ABC is enorm gestegen, van $20 tot $110, uw (papieren) winst is $110.000-$20.000 = $90.000

  • Om deze winst te realiseren moet u de aandelen verkopen, maar daarmee geeft u ook een eventuele verdere stijging uit handen. Vandaar dat u een put koopt met een looptijd van een jaar de Jan100 put. De kosten van de put $10 per contract voor 10 contracten (dat wil zeggen, duizend aandelen) = $1000

  • Deze put geeft u een jaar lang het recht om de aandelen tegen een koers van $100 te verkopen, dit zou een winst van $80.000 – $1000 = $79.000 zijn, deze winst is een jaar lang gegarandeerd.

  • Stijgt de koers ABC verder, dan bent u alleen de $1000 van de optiepremie kwijt (plus transactiekosten), niet zo’n probleem, lijkt ons gezien de enorme winst, die in dat geval alleen nog maar door stijgt.

Dit is mooi, maar slechts de helft van de protective collar strategie. De andere helft behelst de geschreven out of the money callopties:

  • U schrijft 10 contracten Jan 140, met een looptijd van een jaar. Kosten $10 per contract, à 10 contracten (1000 aandelen) = $1000

Voor een jaar loopt u de kans dat u afscheid moet nemen van uw aandelen voor $140 per aandeel. Dat wordt vervelender zijn naarmate de aandelen verder boven de $140 uit stijgen, maar aan de andere kant heeft u al een enorme rit in deze aandelen gemaakt, en met het schrijven van deze out of the money calloptie kunt u wel geheel de putoptie, dat wil zeggen, uw verzekeringspremie tegen onverwachte koersverliezen, betalen.

Stel dat het aandeel ABC daalt naar $50. U wordt niet aangeslagen voor levering van de aandelen vanwege uw geschreven call, want de uitoefenprijs is bij lange na niet gehaald. U kunt dus alvast die $10 per contract à 10 contracten = $1000 in uw zak steken bij expiratie.

Maar u heeft nu de keuze om de putopties uit te oefenen, of de puts vlak voor expiratie te verkopen. In het eerste geval, het uitoefenen van de puts, krijgt u $100 per aandeel terwijl deze aandelen nu voor de helft op de markt worden verhandeld. U heeft een enorme winst op uw aandelen verzilvert, veel groter dan als u geen beschermende putopties had gekocht. Tevens loopt u geen verder risico meer want u heeft de aandelen niet meer in bezit.

U kunt ook de putoptie verkopen, dat zal om en nabij de $50 per contract lopen want het is vlak voor expiratie en de puts zijn dusdanig diep in the money dat enige tijdspremie te verwaarlozen zal zijn. Die tien contracten leveren u zo’n $50.000 op, plus nog de $10.000 van de geschreven calls die waardeloos aflopen. Kassa.

Bedenk wel dat u in bezit blijft van de aandelen. Geheel gratis weliswaar, de aanschafkosten heeft u al drie keer terug verdiend, en bovendien zijn de aandelen zelf nog $50.000 waard. Maar dat kan variëren, u loopt dus wel verder koersrisico, tenzij u deze opnieuw grotendeels afdekt met optieposities, bijvoorbeeld een nieuwe protective collar.

Voor sommige landen, zoals de Verenigde Staten, zijn er ook nog belastingvoordelen aan dergelijke optieconstructies verbonden (capital gains tax bij verkoop van in waarde gestegen aandelen), maar daar hoeven we ons hier niet erg druk om te maken.

Een ander mogelijk voordeel is dat de kans bestaat dat het aandeel door de enorme stijging een groot deel van uw portefeuille in beslag is gaan nemen. Eigenlijk zou u willen diversificeren, maar u wilt de stukken niet kwijt omdat u verdere stijging verwacht. Een collar kan dan een oplossing zijn, want u kunt uw aandelen als onderpand gebruiken voor effectenkrediet.

Dit is doorgaans vrij risicovol, maar als u die risico’s afdekt met een putoptie of collar, dan slaapt u een stuk rustiger, en kunt u toch uw portefeuille diversificeren. 

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Comments are closed.