Gedekt opties schrijven | Optiestrategieën

We hebben u in een voorgaand artikel uitgelegd wat de risico’s zijn van het ongedekt schrijven van opties. Als de markt zich tegen u keert krijgt u te maken met enorme margin verplichtingen en akelige keuze’s. Over het algemeen lijkt het ons daarom dan ook geen verstandige strategie voor de particuliere belegger.

Anders is het met het gedekt schrijven van opties. U vermijdt daarmee veel ellende, sterker nog, wij zien een mooie strategie om voor extra rendement te zorgen in veel verschillende marktomstandigheden.

Wat is gedekt opties schrijven?
Dit is simpelweg de verkoop van opties terwijl u kunt voldoen aan de eventuele leveringsverplichtingen mochten ie optiecontracten in the money geraken.

We beginnen we met het gedekt schrijven van call opties. Dit houdt in dat u opties verkoopt, normaal gesproken met een uitoefenprijs die aanzienlijk hoger ligt dan de koers van de onderliggende waarde, maar tevens een long positie heeft in die onderliggende waarde:

  • Onderliggende waarde: aandelen ABC
  • Koers onderliggende waarde ten tijde van het schrijven van de opties: $80
  • Geschreven opties: calls Jun $100, looptijd 3 maanden.
  • Optiepremie: $4 per contract

Het schrijven van deze opties levert direct $400 per contract op, maar brengt wel een eventuele leveringsverplichting met zich mee die relevant wordt als de opties in the money komen, dat wil zeggen, als de aandelen ABC boven de $100 geraken. Is dit een ramp? Welnee. Stel dat de aandelen ABC inderdaad boven de $100 staan tijdens de expiratie van de opties, dan zult u 100 aandelen ABC per geschreven optiecontract moeten leveren.

U heeft dan $20 per aandeel winst, plus $4 voor de optiepremie, het kan bepaald slechter. Het is natuurlijk niet leuk als de aandelen ver boven de $100 stijgen, want dan mist u een groot deel van de mogelijke winst, maar zoals het gezegde gaat, van winstnemingen is nog niemand armer geworden. Deze situatie is ook aanzienlijk beter vergeleken met die waarin u niet gedekt, maar ongedekt had geschreven.

De kans is bovendien aanzienlijk dat de aandelen ABC helemaal niet boven de $100 geraken bij de expiratie van uw geschreven opties, in welk geval u geen aandelen hoeft te leveren en de optiepremie gewoon in uw zak kunt steken. Dat is eigenlijk ook de bedoeling van het schrijven van opties.

Vandaar dat het vaak zin heeft om opties te schrijven na een sterke rally in de onderliggende waarde. De opties zijn zo duur, wat voor vette premies zorgt, en de kans dat de rally eens tot stilstand komt is relatief groot, waardoor het leveringsrisico beperkt is. En mocht dat toch gebeuren, dan wil het zeggen dat u nog eens een flink rendement incasseert, zowel van de optiepremie alsook van de gecontinueerde rally in de onderliggende waarde.

Ook als er geen rally in de aandelen is, als de markt bijvoorbeeld zijwaarts beweegt of zelfs daalt levert het schrijven van opties vaak extra rendement op. Sterker nog, opties schrijven kan het verschil maken tussen een negatief en een positief rendement. En het is een strategie die steeds herhaalt kan worden. Iedere keer dat u bij expiratie niet hoeft te leveren stelt u in staat om opnieuw opties te schrijven.

Tegenwoordig zijn er op veel aandelen zelfs wekelijkse opties. De premies zijn, gezien de korte looptijd, weliswaar niet erg hoog zodat u of met een klein beetje premie tevreden moet zijn, òf de uitoefenprijs vlak boven de koers van de aandelen moet kiezen waardoor u redelijk wat kans loopt op gedwongen levering. Maar als dat niet hoeft heeft u wel wekelijks een klein extra rendement op uw aandelen.

Het grootste risico is eigenlijk de situatie waarin de volatiliteit voor langere tijd klein is, waardoor de optiepremies gering zijn. Dit kan u verleiden tot het kiezen van steeds lagere uitoefenprijzen. Op een keer keert de volatiliteit toch terug, waardoor u gedwongen kunt worden tot levering. U moet het schrijven van opties dus wel met beleid doen, en niet automatisch als een extra bron van rendement beschouwen ongeacht de omstandigheden.

Hefboom en opties schrijven
U kunt, door gebruik te maken van een hefboom, uw rendement op het schrijven van opties nog verder opvoeren. In de huidige omgeving van super lage rentestanden is dit wel een aardig idee. Dit is minder risicovol dan het lijkt want als u moet leveren wil dat zeggen dat u, behalve de winst van de optiepremies, ook winst heeft op de onderliggende waarde.

Als u een deel van die onderliggende waarde met geleend geld heeft gefinancierd is dat geen probleem, het rendement zal hoger zijn dan de financieringskosten. Risico is natuurlijk wel dat de onderliggende waarde daalt. Dat is onprettig, als u een deel van die aandelen met effectenkrediet heeft gekocht, dit kan tot marginverplichtingen leiden, al wordt het leed enigszins verzacht doordat u de optiepremies in uw zak kunt steken. Kijk dus in alle gevallen uit met effectenkrediet.

LEAPS opties
Een andere mogelijke strategie is het kopen van zogenaamde LEAPS opties, dit zijn opties met een looptijd van tenminste 9 maanden. Deze vervangen de aandelen. U schrijft nu kortlopende calls op de aandelen, welke u vlak voor expiratie terugkoopt.

LEAPS opties zijn doorgaans erg duur, dit vanwege de aanzienlijke tijdswaarde die in de premie verwerkt is. Deze tijdswaarde valt echter te minimaliseren door deep in the money LEAPS te kopen, dat wil zeggen, LEAPS met een uitoefenprijs de ver onder de koers van de onderliggende aandelen zit.

Dit is nog om een andere reden aan te bevelen, u kut eens vergeten de kortlopende opties tijdelijk te sluiten, en als deze net dan uit de hand lopen, dan moet u leveren. Met LEAPS in the money kan dit, u moet dan uw LEAPS uitoefenen, maar dit zou een dure grap worden als de uitoefenprijs boven de koers van de onderliggende aandelen liggen, dan kunt u beter de aandelen zelf kopen en had u de LEAPS helemaal niet nodig (tenzij als veiligheidsventiel tegen het risico van extreme appreciatie van de onderliggende aandelen).

Bedenk wel, voor het uitoefenen van opties heeft u kapitaal nodig. Dit moet u wel hebben..

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Comments are closed.