De long en short straddle | Optiestrategieën

Met opties kan heel veel, er zijn erg veel verschillende optiestrategieën. Een interessante strategie is de zogenaamde straddle. Een straddle behelst een positie in zowel putopties als callopties, met dezelfde uitoefenprijs en in dezelfde serie, dat wil zeggen, met dezelfde expiratiedatum.

Er zijn twee soorten straddles:

  • De long straddle: het gelijktijdig kopen van een calloptie en putoptie met dezelfde uitoefenprijs en expiratiedatum

  • De short straddle: het gelijktijdig schrijven van een calloptie en putoptie met dezelfde uitoefenprijs en expiratiedatum

Long  en short straddle

De long straddle

De long straddle is een positie die ideaal is als u aanzienlijke volatiliteit verwacht, maar niet weet welke kant het zal opgaan. De markt in het algemeen, of de betreffende onderliggende waarde (stel dit zijn aandelen ABC) kan bijvoorbeeld voor langere tijd zijwaarts hebben bewogen, maar u vermoedt dat deze zijwaartse beweging zal worden doorbroken. U kunt nu verschillende dingen doen:

  • Een kant kiezen, en een beredeneerde positie innemen die u positioneert voor als de markt òf omhoog, òf omlaag gaat, en hopen dat u gelijk krijgt.

  • U kunt uw risico afdekken en uzelf positioneren voor de mogelijkheid dat de markt òf omhoog, òf omlaag gaat bewegen. Het is juist voor deze positie dat de long straddle ideaal is.

Door gelijktijdig een call en een putoptie te kopen kunt u profiteren van een beweging in de markt, onafhankelijk van de richting van de beweging. Eigenlijk is het een positie die wedt op een grotere volatiliteit. Er zijn wat dat betreft ook wel andere producten, gebaseerd op de volatiliteitsindex, de VIX.

Een long straddle is niet zonder risico’s:

  • Het is een betrekkelijk dure strategie, u betaalt zowel voor de call als voor een putoptie

  • De verwachte volatiliteit kan uitblijven.

Blijft de verwachte stijging in de volatiliteit uit, dan kunt u, afhankelijk van welke opties u precies heeft gekocht, de betaalde premies gedeeltelijk of geheel verliezen. Dat laatste is overigens niet erg waarschijnlijk, tenzij de onderliggende waarde tijdens expiratie precies op de uitoefenprijs van zowel de calloptie als de putoptie eindigt, dat zou pas echt pech zijn.

Meestal blijft er wel wat premie over van de call of put kant, maar bedenk wel dat beide opties al hun tijdswaarde verliezen bij expiratie, u heeft een flinke beweging nodig zodat de winst van de ene optie het verlies in de andere optie meer dan goed maakt.

Het hangt er ook vanaf welke uitoefenprijs u kiest. Doorgaans zal deze dichtbij de koers van de onderliggende waarde liggen. Bedenk dat zowel de call als de put dezelfde uitoefenprijs (en expiratiedatum) hebben. Zou de uitoefenprijs aanzienlijk boven de koers van de onderliggende waarde liggen dan zijn de calls veel goedkoper dan de puts, een beweging omlaag is dan winstgevender dan een beweging omhoog, tenzij de onderliggende waarde ver boven de uitoefenprijs van de calls schiet.

De short straddle

De short straddle is, zoals de naam al suggereert, het spiegelbeeld van de long straddle. Waar u bij de long straddle zowel calls als puts met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde expiratiedatum koopt, zo verkoopt u dergelijke calls en puts in de short straddle. Het is hier de bedoeling om inkomen te genereren uit de verkoop van de optiepremies, maar zoals we al eerder hebben gezien, deze strategie is niet zonder risico.

Het verkopen van opties, met name het ongedekt verkopen, dat wil zeggen, als u de onderliggende waarde niet bezit, kan tot leveringsverplichting (verkoop van naakte calls) of koopverplichting (verkoop van naakte puts) leiden tegen koersen die veel ongunstiger zijn dan op de markt. Dit is een risico met een open einde, en kan dramatische gevolgen hebben. In het algemeen raden wij dat dan ook af.

Met de short straddle loopt u een verhoogd risico op dit scenario. Een sterke beweging omhoog of omlaag zullen u bij expiratie verplichten tot levering van de aandelen ver onder de dan geldende koers (als het aandeel omhoog is bewogen), of het kopen van aandelen ver boven de dan geldende koers (als het aandeel omlaag is bewogen). Dat is een dubbel risico.

Aan dit risico valt nog wel te ontkomen door de geschreven opties welke in the money lopen terug te kopen. Het werken met stop loss orders is wat dat betreft een heel goed idee, want dit kan veel narigheid beperken. Maar winstgevend zal het niet zijn, want die opties zullen behoorlijk in waarde zijn gestegen.

U maakt alleen winst als de onderliggende waarde (de aandelen ABC) tot expiratie niet of nauwelijks van zijn plaats komt, waardoor er meer tijdswaarde uit de premie loopt dan u kwijt bent aan levering onder, of koop boven de marktprijs. Dat laatste is namelijk vrijwel onvermijdelijk. De opties hebben namelijk precies dezelfde uitoefenprijs, waardoor u alleen aan dergelijke verplichtingen ontsnapt als de koers van de aandelen ABC tijdens de expiratie van de opties precies op de uitoefenprijs eindigt.

Wij zouden u toch vooral op de risico’s van de short straddle willen wijzen, maar als vette optiepremies toch een onweerstaanbare aantrekkingskracht op u uitoefenen zouden we u op het hart willen drukken de situatie niet uit het oog te verliezen en/of te werken met stop loss orders, om aan eventuele nare en erg dure verplichtingen te kunnen ontsnappen. Een mooi voorbeeld van een goed onderbouwde en uitgevoerde short straddle is de trade uit de Lynx voorbeeldportefeuille.  

Acht u het risico echter te groot, dan kan een short strangle uitkomst bieden. Een strategie welke we in een volgende aflevering zullen behandelen.

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Comments are closed.