De Butterfly Spread | optiestrategieën

Straddle spread, strangle spread, en nu een ‘butterfly spread,’ de namen worden steeds exotischer, en zo ook de bijbehorende optiestrategieën. Maar het zijn interessante strategieën met goede risico/rendement verhoudingen waar de belegger op gezette tijden zijn voordeel mee kan doen.

De optiestrategie die we hier gaan bespreken is de zogenaamde butterfly spread. De basis van de tamelijk unieke butterfly spread is een simultane positie in verschillende opties:

 • Er wordt een positie in een call optie ingenomen

 • Tegelijkertijd worden twee calls met een hogere uitoefenprijs verkocht

 • Tevens wordt nog een call optie gekocht, met een nog hogere uitoefenprijs

Dat klinkt ingewikkeld, maar de bedoeling van een dergelijke strategie is de creatie van een winst zone, dat wil zeggen, een zone van uitkomsten van de onderliggende waarde waarop het totaal van deze optiepositie winstgevend is. Er zijn verschillende varianten van deze optiestrategie denkbaar:

 • At the money (ATM): een neutrale, richtingloze strategie

 • Out of the money (OTM): een strategie die inzet op een stijging van de onderliggende waarde

 • In the money (ITM): een strategie die inzet op een daling van de onderliggende waarde

De cruciale keuzevariabele welke de optiestrategieën van elkaar onderscheidt is de keuze van de verkochte calls:

 • At the money: de uitoefenprijs van de verkochte calls zit rond de huidige koers van de onderliggende waarde

 • Out of the money: de uitoefenprijs van de verkochte calls ligt boven de huidige koers van de onderliggende waarde

 • In the money: de uitoefenprijs van de verkochte calls ligt beneden de huidige koers van de onderliggende waarde

Voor alle duidelijkheid, als we het hebben over ‘huidige koers’ van de onderliggende waarde bedoelen we de koers ten tijde dat de optiestrategie wordt geïnitieerd.

De ATM butterfly spread

Dit klinkt allemaal nogal abstract, we lichten een en ander toe met een voorbeeld, en wel de neutrale at the money (ATM) butterfly spread. Als onderliggende waarde kiezen we de aandelen First Solar (FSLR), toen het aandeel nog boven de $100 noteerde.

 • Onderliggende waarde: First Solar (FSLR)

 • Koers bij initiatie van de ATM butterfly strategie: $130

 • Koop 1 110 call

 • Verkoop 2 130 calls

 • Koop 1 150 call

 • Totale investering: $580

 • Maximum winst: $1420

In de onderstaande grafiek valt af te lezen wat het rendement van deze strategie is. Zolang de koers van First Solar bij expiratie tussen de 115 en 145 ligt is er sprake van winst.

De linker helft geeft de koersontwikkeling van FSLR weer tijdens de looptijd van de opties. In de rechterhelft van het plaatje ziet u de verschillende winst scenarios (horizontale as) bij verschillende koersen van FSLR (verticale as). U ziet echter meerdere lijnen, deze geven de winst afgezet tegen de koers van FSLR op verschillende tijdstippen (gemeten als dagen voor de expiratie) weer.

De zwarte, hoekige lijn geeft de winst weer tijdens de expiratie, duidelijk dat deze het grootst is als First Solar precies op $130 eindigt tijdens de expiratie. De ATM butterfly spread is dus een strategie die er op gericht is om extra inkomens te genereren als u verwacht dat de markt (of, meer in het bijzonder, de onderliggende waarde) niet al te veel zal gaan doen tijdens de looptijd van de opties.

U ziet ook dat uw verlies beperkt is tot wat u netto aan premie betaalt ($580), en om dat maximale verlies te lijden moeten de aandelen beneden de $110 of boven de $150 sluiten tijdens de expiratie. De risico’s zijn dus alleszins aanvaardbaar, al is de keerzijde hiervan natuurlijk dat het mogelijke rendement ook beperkt is. Risico en rendement blijken ook hier weer hand in hand te gaan.

De OTM butterfly spread

We kunnen ook de out of the money butterfly spread bekijken. Dit is een ‘directional trade,’ dat wil zeggen dat u gokt dat de onderliggende waarde een bepaalde richting op beweegt voor expiratie, in het geval van een OTM butterfly spread strategie zet u in op een stijging van de onderliggende waarde.

De architectuur van de optiepositie is weer hetzelfde, maar in plaats van de verkoop van calls rond de huidige koers van de onderliggende waarde, schuiven de uitoefenprijzen van alle opties omhoog.

 • Onderliggende waarde: aandelen First Solar (FSLR)

 • Koers bij initiatie van de ATM butterfly strategie: $130

 • Koop 1 135 call

 • Verkoop 2 160 calls

 • Koop 1 185 call

 • Totale investering: $493

 • Maximum winst: $2007

Er is weer een figuur die een en ander illustreert:

De break-even prijs van de aandelen FSLR bij expiratie van de opties is $140, daaronder wordt verlies geleden, maar dat verlies is maximaal de betaalde optiepremie, $493. De winst is maximaal ($2007) als de aandelen FSLR op $160 sluit (de uitoefenprijs van de verkochte calls). Dan lopen die waardeloos af.

Gebeurt dat niet, bij sluiting boven de $160, dan is er overigens nog geen man overboord omdat een van de twee verkochte callopties gedekt is door de lagere call die dan al flink in the money is, en de andere verkochte call komt weliswaar met een leveringsverplichting, maar deze is behapbaar door:

 • Dekking van de duurdere ($185) gekochte calloptie bij sluiting boven de $185

 • Koop van 100 aandelen bij sluiting tussen de $160 en $185

Dat laatste lijkt duur, als FSLR bijvoorbeeld op $184 sluit bij expiratie van de opties, want dan loopt uw duurste gekochte call ($185) net waardeloos af. Dan moet u dus 100 aandelen leveren voor $160, terwijl deze $184 op de markt doen. Maar een deel van dit verlies wordt goedgemaakt door de goedkope gekochte call. Deze heeft u weliswaar nodig om de andere verkochte call te dekken, maar deze transactie levert winst op door het netto verschil in uitoefenprijzen ($135 versus $160).

Dezelfde logica is van toepassing op een in the money butterfly spread strategie (een ware mond vol), dat is een positie die speculeert op een daling van de koers van de onderliggende aandelen. Sprekende over daling, eenzelfde strategie valt natuurlijk ook met putopties uit te voeren.

We kunnen dan weer in the money (ITM), out of the money (OTM) en at the money (ATM) butterfly spread strategieën ontwikkelen, afhankelijk van de uitoefenprijs van de verkochte puts. De werking is vergelijkbaar met de butterflies gebaseerd op callopties.

Wanneer welke strategie initiëren? Dat is ook niet zo moeilijk:

 • De OTM call butterfly spread wordt geïnitieerd als u een stijging van de onderliggende waarde verwacht, maar niet echt een vastomlijnd idee heeft hoe groot de stijging zou kunnen zijn.

 • De ATM call (en put) spread is handig in een stagnerende, richtingloze markt

 • De ITM calls (en OTM put) butterfly spread worden gebruikt als u een daling van de onderliggende waarde verwacht.

Je kan bij een verwachte stijging natuurlijk ook gewoon aandelen bijkopen, zoals bij een verwachte stijging aandelen kunnen worden verkocht of geshort. Maar deze optie strategieën laten zien wat er met opties zoal mogelijk is, waarbij het aangegane risico en verwachte rendement aanzienlijk kunnen afwijken van de huis, tuin en keuken aandelen strategieën.

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Comments are closed.