De bear put spread | optiestrategieën

Bent u negatief over een aandeel, dan kunt u daarop inspelen via verschillende strategieën. Zo kunt u bijvoorbeeld ‘short’ gaan. Deze strategie houdt in dat u aandelen leent (van, of in ieder geval via uw broker), deze verkoopt met de bedoeling deze goedkoper terug te verkopen  en terug te leveren aan uw broker. Perfect allemaal, maar u moet zich wel een aantal zaken bedenken:

 • U loopt een in principe eindeloos risico. Als de aandelen niet dalen maar stijgen bent u zuur. In plaats van goedkoper terug te kopen moet u ze duurder, soms zelfs veel duurder terugkopen, de verliezen kunnen hier enorm oplopen.

 • Deze strategie is behoorlijk kapitaalbehoeftig, u moet namelijk een stevige margin aanhouden om het zojuist beschreven risico te kunnen opvangen. Bij stijging van het aandeel kunt u een margin call krijgen, waarbij u voor de akelige keuze wordt geplaatst om uw positie te sluiten (met verlies) of geld op uw rekening bij te storten. Doet u niets, dan kan uw broker zelf ingrijpen in uw rekening, wij zouden het daarop niet willen laten aankomen..

Met opties valt aan deze bezwaren tegemoet te treden. U kunt simpel een putoptie kopen. Uw verlies en kapitaalbenodigdheden zijn beperkt tot de optiepremie. U winst is potentieel erg groot. Echter, optiepremies kunnen duur zijn (als het onderliggende aandeel erg volatiel is en er veel tijdswaarde in de premie zit), en veel out of the money opties lopen waardeloos af.

Een alternatief is de bear put credit spread. We hebben in een vorige aflevering de bull put credit spread gezien, een optiecombinatie die gelijktijdig duurdere putopties verkoopt en goedkopere putopties aanschaft, de opties zijn van dezelfde serie, dat wil zeggen, ze hebben dezelfde expiratiedatum. We hadden als voorbeeld:

 • Onderliggende waarde: aandelen ABC

 • Koers onderliggende waarde ten tijde van de optietransactie: $100

 • Verkoop Jun 80 put (drie maanden tot executie): opbrengst $3 per contract

 • Koop Jun 70 put: kosten $2 per contract

Ter recapitulatie, we kunnen nu weer op een rijtje zetten wat er gaat gebeuren op de expiratie van de opties:

 1. De koers van ABC blijft boven de $80, de opties lopen waardeloos af en u wint $1 per afgesloten contracten.

 2. De koers van ABC valt onder de $80 maar blijft boven de $70. Uw gekochte $70 puts lopen waardeloos af maar u wordt gedwongen aandelen ABC voor $80 te kopen. Onhandig, want als u de aandelen niet bezit zult u ze op de markt moeten kopen tegen een koers lager dan $80. U lijdt dus verlies, dat verlies is maximaal $9 per aandeel als deze op $70 sluiten bij expiratie, want:

 3. De koers sluit lager dan $70. Uw gekochte Jun 70 puts komen nu in the money, en de winst op deze compenseert precies het verlies op de verkochte Jun 80 puts zodat het verlies constant is op $9 per aandeel.

U ziet hier weer dat de gekochte goedkopere puts als verzekering fungeren om de verliezen te beperken en tevens bezit van de onderliggende waarde niet strikt noodzakelijk maken. Precies het spiegelbeeld van de bull call credit spread.

De bear put spread | Beleggen in opties

De bull put credit spread heeft eigenlijk alleen zin als beide opties waardeloos aflopen, dan heeft u (een bescheiden) winst. Lopen de opties in the money, dan wordt er verlies geleden, al is dat door de koop van de goedkopere put met een lagere uitoefenprijs wel gelimiteerd.

Maar dit kan geen bear strategie worden genoemd, vandaar dat in de bear put spread de zaken worden omgedraaid. In plaats van de goedkopere put te kopen en de duurdere in dezelfde serie te verkopen, kopen we de duurdere put en verkopen we de goedkopere putoptie met een lagere uitoefenprijs.

In plaats van een netto ontvangst aan optiepremie moeten we premie gaan betalen. Deze strategie is daarom geen credit optionspread, maar strikt genomen een debit spread. We geven weer een getallenvoorbeeld om een en ander minder abstract te maken:

 • Onderliggende waarde: aandelen ABC

 • Koers onderliggende waarde ten tijde van de optietransactie: $100

 • Koop Jun 80 put (drie maanden tot executie): kosten $3 per contract

 • Verkoop Jun 70 put: opbrengst $2 per contract.

U ziet, u moet netto $1 per optiecontract betalen. Wat gebeurt er nu in verschillende scenario’s voor de koers van de onderliggende waarde, de aandelen ABC bij de expiratie van de opties?

 1. De koers van ABC blijft boven de $80, de opties lopen waardeloos af en u verliest $1 per afgesloten contracten.

 2. De koers van ABC valt onder de $80 maar blijft boven de $70. Uw verkochte $70 puts lopen waardeloos af. Heel fijn, want u wordt nu niet gedwongen om aandelen te leveren. U wint op de gekochte Jun80 puts, deze winst is maximaal $9 per aandeel als deze op $70 sluiten bij expiratie, want:

 3. De koers sluit lager dan $70. Uw verkochte Jun 70 puts komen nu in the money. Vervelend want nu moet u aandelen leveren voor $70. Echter, de aangeschafte Jun 80 puts bieden uitkomst, want de stijging van deze neutraliseert het verlies op de Jun 70 puts. U kunt namelijk de gekochte Jun80 puts altijd uitoefenen waardoor u met winst aan de leveringsverplichting van de Jun 70 kunt voldoen. De Jun80 geven u het recht de aandelen te verkopen voor $80, de Jun 70 geven u de verplichting aandelen voor $70 te verkopen, mochten deze bij expiratie lager sluiten.

De winst van deze constructie is dus gemaximaliseerd op $9 per aandeel (minus transactiekosten), terwijl het verlies een maximum heeft van $1 per aandeel, als beide opties waardeloos aflopen. De break-even prijs van deze constructie kan eenvoudig worden gevonden door de betaalde optiepremie (netto $3-$2 = $1) af te trekken van de uitoefenprijs van de gekochte puts (Jun 80), dat is, $79.

Wat is nu het voordeel van deze strategie vergeleken met het simpel kopen van een putoptie (de Jun 80)?

 • Uw break-even prijs wordt verhoogd, van $77 naar $79 omdat u ook optiepremie ontvangt (de $2 per contract voor de Jun70s), u heeft dus een grotere kans op winst

 • U heeft minder kapitaal nodig ($200 minder per contract)

Daartegenover staat dat u uw winst limiteert. Met alleen de gekochte Jun 80 put zou uw winst blijven toenemen, ook als de aandelen onder de $70 zakken bij expiratie.

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Comments are closed.