Het Griekse alfabet helpt bij beleggen in opties

Opties zijn gecompliceerd. De prijsvorming van opties is al behoorlijk ondoorzichtig door de moeilijk grijpbare variabelen als ’tijdswaarde’ en “geïmpliceerde volatiliteit’. Deze variabelen hebben een grote invloed op de prijs van opties en zullen bovendien veranderen in de tijd. Dan zijn er nog ingewikkelde optiestrategieën welke we hier in een serie afleveringen de revue hebben laten passeren.

Wat we nodig hebben is een instrumentarium om de prijsvorming inzichtelijker te maken. Een dergelijk instrumentarium is er, namelijk een half Grieks alfabet aan begrippen kunnen het beoordelen van opties inzichtelijker en gemakkelijker maken. Helaas maken veel beleggers maken hier gebruik van. Velen zijn er zelfs vrijwel geheel onbekend mee. Hoog tijd om daar verandering in te brengen.

Het is alsof u opeens een dashboard met instrumenten heeft en het is dan preciezer vliegen dan op het gevoel. Eigenlijk is het wat elke piloot nodig heeft. De rendementen en risico’s van optieposities worden beïnvloed door de volgende variabelen:

  • De prijs van de onderliggende waarde
  • Veranderingen in de volatiliteit van de onderliggende waarde
  • Het verloop van de tijdswaarde

Heeft u callopties gekocht, dan loopt u het risico op een daling van de onderliggende waarde. Een daling van de geïmpliceerde volatiliteit en tijdswaarde die uit de optie loopt door het verstrijken van de tijd welke de expiratiedatum nader brengt. Als schrijver van calls profiteert u juist van dergelijke ontwikkelingen. Veel opties worden dan ook geschreven om het verval in tijdswaarde te cashen.

Als we helemaal correct zouden zijn dan moeten we eigenlijk ook nog de rentestand bij de beschouwingen betrekken, maar aangezien optieposities veelal niet voor jaren worden aangehouden en de rentes vandaag de dag erg laag zijn laten we de rente verder buiten beschouwing.

In een volgende serie artikelen gaan we u een instrumentarium van Griekse letters introduceren waardoor u meer beslagen ten ijs kunt handelen in opties. Zelfs ingewikkelde optieconstructies worden er inzichtelijker door omdat de instrumenten ook in samengestelde vorm kunnen worden gebruikt.

In het algemeen dient u uw kijk op de markt in overeenstemming te brengen met wat het Griekse instrumentarium zegt, want dan profiteert u maximaal als uw kijk de juiste blijkt te zijn. Laten we een en ander illustreren met een voorbeeld

Beleggen in opties; de calendar spread

Een van de simpelste optiestrategieën is ze zogenaamde kalender spread. Dit is een optiestrategie welke posities inneemt in opties op dezelfde onderliggende waarde, met dezelfde uitoefenprijs, maar verschillende expiratiedata. Wat deze positie in essentie doet is het verkopen van tijdswaarde, vandaar dat ze ook bekend staan als ’time spreads.’

In de kalender spread schrijft u callopties voor de eerstkomende expiratie maand en koopt callopties met een langere looptijd. De bedoeling is dat de onderliggende waarde niet veel doet, waardoor de verkochte opties waardeloos aflopen. Het is namelijk zo dat tijdswaarde sneller uit opties loopt naarmate ze dichter bij de expiratiedatum komen.

Kalender spreads zijn er in verschillende vormen maar een neutrale strategie hanteert opties rond de koers van de onderliggende waarde (zogenaamde ‘at the money’ or ATM calls), terwijl een bull kalender spread out of the money (OTM) calls gebruikt. Dit zijn opties met een uitoefenprijs boven de koers van de onderliggende waarde tijdens het aangaan van de contracten.

Deze strategie wordt vaak beoordeeld op de zogenaamde ’theta,’ een maatstaf voor het verloop (dat wil zeggen leegloop) van de tijdswaarde van een optie naarmate de expiratiedatum nadert. Echter, wordt vaak niet besproken dat in veel verhandelingen dat deze optiestrategie gevoelig is voor veranderingen in de geïmpliceerde volatiliteit (van de onderliggende waarde). Als de geïmpliceerde volatiliteit valt kunt u met uw calendar spread namelijk in de min raken.

Om dit beter te kunnen inschatten had u gebruik kunnen maken van de ‘vega,. Dit is een van die Griekse letters. Wat deze ‘vega’ is en hoe deze, en andere ‘Griekse’ indicatoren kunnen worden gebruikt voor het beter beoordelen van optiestrategieën gaan we aan de hand van een serie artikelen uit de doeken doen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*